Профил на компанијата

 

 

Рима Стил Дооел е водечка компанија на територијата на Р. Македонија во областа на црната и обоената металургија, завршни занаетчиски работи и производи од лим. Основана е во 2000 година, 100 % приватна сопственовст и до денес успешно се справува со предизвиците на македонскиот пазар. Водени од мотивот да бидеме што поблиску до потребите на секој корисниск, нашата стратегија е континуирано зголемување на нашата понуда. Овде неопходен дел е и инвестициите во набавка на соодветни машини за изработка на различни типови на профили, форми.
Денес, компанијата брои 21 вработени, сопствени современ погон, возен парк и склад за обработка и складирање на материјалите.
Со своето квалитетно и ефикасно работење, нашата компанија има воспоставено деловна соработка со со голем број бизнис партнери во Македонија. Најбитен наш партнер добавувач е компанијата Liberty House Group (поранешна Железара), со која нашата компанија има склучено екслузивен договор за купопродажба на материјали однсоно лимови со строго проверено потекло и врвен квалитет. Практично, ние работиме исклучиво со овој тип на материјали и со секоја продажба издаваме сертификат за потеклото и квалитет.

Секојдневниот контакт со купувачите ни овозможува постојано да ја одржуваме и унапредуваме долгогодишната успешна соработка. Се трудиме да се приспособиме на пазарните промени и потреби на клиентите, а со тоа истовремено и да изградиме долготраен партнерски однос кој се темели врз взаемна доверба. Нашиот тим е секогаш подготвен стручно, квалитетно и ефикасно да одговори на вашите прашања.
Фирмата работи по ISO стандардите 9001:2000 и 14001:2004

Дополнително, после опсежна анализа на нашето продуктното портфолио и начинот на работење, Рима Стил ДООЕЛ поседува и СЕРТИФИКАТ ЗА КВАЛИТЕТ IASS 2019: 2021".