Confectioning

 

Në fabrikën tonë, përveç formimit të akteve, ne gjithashtu kryejmë forma të përshtatshme sipas kërkesës së blerësve. Këtu janë të paketuara ulluqet katrore dhe llojet e ndryshme të vulave.

1. Standard (Sheshi) ulluqet

Për ndërtesa individuale / shtëpi

Për objektet industriale

profiliranje2

Ulluqet katror përdoren në ndërtimin e ndërtesave industriale dhe të vogla. Kanalet katrore mund të prodhohen nga:

fletë metalike të plastifikuara

galvanizuar fletë metalike