Metal fletë galvanizuar

 

pocinkuvan

 

 

 

Llamarina e galvanizuar mund të përdoret për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm, i cili mbulon pjesë të gjera për mbulimin dhe mbulimin, p.sh. kulmet dhe fasadat, dyert, kornizat, tavanet metalike, izolimin e gypave, kanalizimin etj. Në të njëjtën kohë, aplikimi i saj është i rëndësishëm në industri për shkak të rezistencës së lartë të korrozionit.

Në programin tonë, propozohet fleta metalike e galvanizuar:

     • Në kova
     Në bordet
     Përpunohet me lloje të shumta të brinjëve

Fleta e galvanizuar që ne ofrojmë është e kualitetit të lartë nga ArcelorMital, është e përkryer për formimin dhe ka karakteristikat e mëposhtme:

     Trashësia e fletës: 0.27 - 2 mm;
     Gjerësia e kufirit: 1000 - 1250mm
     Diametri i brendshëm i Cotter: CID 508 mm